Celjska Srčna trim pot in rekreacija

Celje je knežje mesto, zgrajeno na antični Celeji, zato kjer koli zakopljemo naletimo na ostanke preteklih civilizacij. Poleg Rimljanov so mesto zadolžili tudi grofje in knezi Celjski. Do 19 stoletja je mesto relativno životarilo. Z izgradnjo južne železnice in s prihodom prvega vlaka v Celje 1846 leta je postalo zanimivo za vlagatelje iz celotne Habsburške a po letu 1866 tudi iz celotne Avstroogrske monarhije. Število meščanov se je povečalo, mesto se je širilo, bogatelo, zgradila se je industrija in trgovina je cvetela. Trgovec Rakuš je uvedel v cesartvu prvo kataloško prodajo. Mesto pa se je prilagajalo vedno večjemu številu obiskovalcev. Privabljalo je s svojo zgodovino, prijetno klimo in okolico, v katero je spadala srebrno zelena Savinja, ki se je vila pod Miklavškim hribom.

Lapidarij ob Savinji, spomin na Celejo
Meščani so že zelo zgodaj spoznali vrednote in pomen helio in hidroterapije, ki se je v teh letih širila po Evropi. Zato so pričeli z urejanjem travnika pod Miklavškim in Anskim hribom na desni strani Savinje v park. Že 1856 leta je zasajen drevored, postavljen je paviljon, kjer so poleti prirejali promenadne koncerte, postal pa je tudi zabaviščni center za Celjane in za goste, ki so vzljubili kopeli v kristalni Savinji. Zato so spretni in z vizijo navdahnjeni poslovneži zgradili na Savinji kopališča. Najprej za dame, nato še za gospode. Prvo je bilo leseno kopališče pod Gozdno restavracijo. Zgradil ga je leta 1871 podjetni F: Hausbaum. Nato so zrastla nova na drugi strani Savinje in Slovensko Dianino na ovinku Savinje na Bregu. Tako je Celje postalo turistični biser na Savinji!
Kopališče pri gozdni hiši
Mestni veljaki so spoznali, da si ljudje želijo še nekaj več in so že leta 1885 leta pričeli z odkupom gozdov na senčni strani hribov, ki so mejili na park in pričeli z urejanjem sprehajalnih poti, po katerih so se med senčnimi drevesi sprehajali mladi in stari, meščani, turisti a tudi otroci. Park se je urejal in posadil z eksotičnimi drevesi. Mestni gozd, ki je v lasti mestne občine Celje se je širil tako, da danes obsega kar 94 ha. Je pa res, da je med obema vojnama zlasti pa po drugi svetovni vojni prišlo do zatona parka in gozd in poti je zarastlo grmičevje, postale so teško prehodne. Park je v 70 letih zaživel zaradi izgradnje ledenega stadiona in tenis igrišč. Izginil pa je paviljon, vodomet urejene gredice ker so predstavljali simbole pretekle dobe. Gozd je pa sameval. Poplava je odnesla kopališča, ki smo se jih spominjali iz rosne mladosti, prav tako je odneslo stoletja stari Kapucinski most. Le Brv ki je vodila z Muzejskega trga je s svojo železno konstrukcijo kljubovala času. Zaradi poplav se je urejalo nabrežje Savinje s kamnitimi oblogami, Savinja je izgubila svoj čar, nekaj ga je popravil s postavitvijo Lapidarija arch. Tone Bitenc. Pri mostu pa se je postavil kip Splavarja, kot spomin na nekdanje flosarje saj so ti po Savniji stoletja transporitrali les v obliki splavov vse od Luč do Zemuna a tudi do Črnega morja.
Kalinov Splavar, zbirna točka za pohode

V začetku 70 letih je na Petričku zgrajena na pobudo mladih športnikov Trim steza za mlade, ki smo se je razveselili, saj nismo vedeli za skrivnosti Petričkove hiše. Bila je predaleč iz mesta in pogosto je prihajalo do vandalizma nad igrali. Smo pa že takrat vedeli, da je redna telesna in fizična aktivnost oziroma hoja pomembna dejavnost za ohranjanje zdravja srca in ožilja kot tudi za krepitev celotnega organizma. Redna fizična aktivnost ohranja vitalnost in preprečuje vpliv številnih dejavnikov tveganja pomembnih za nastanek tudi drugih bolezni.

Hoja je najbolj fiziološka oblika obremenitve, je tudi najbolj enostavna oblika rekreacije in jo je možno izvajati v vseh letnih časih in povsod. Je poceni oblika skrbi za zdravje in dosegljiva za vse državljane, ki so sposobni hoditi. Priporočamo jo zdravim in bolnikom.

Koristi aerobne aktivnosti

Bolniki morajo poznati svoje zdravstveno stanje in se držati priporočil zdravnika, ki bo na osnovi meritev med izvedenim obremenitvenim testiranjem na kolesu ali tekaču določil nivo obremenive med hojo oziroma med program rekreacije ali rehabilitacije. Tako bo določil za vsakega posameznika varno frekvenca srca med hojo. Tako je postala sčna frekvenca pokazatelj varne obremenitve. Takšne nasvete smo lahko že takrat dali našim srčnim bolnikom, saj smo pri njih redno izvajali testiranja, ki so dokazovala njihovo aerobno sposobnost in tudi varno obremenitev.

Bolnikom smo določili varno frekvenco srca z obremenitvenim testom na kolesu ali tekaču in jih opozarjali na težave, ki se lahko pojavijo med rekreativnimi programi. Da pa lahko pravilno svetujemo in kako se varno in kje se lahko tudi kontrolirano rehabilitirajo smo po ustanovitvi koronarnega kluba v Celju 1984 leta iskali primerno mesto kjer bi se takšni bolniki varno, redno in na dostopen način obremenjavali, vse letne čase.

Srčna pot

Kot Celjani smo pozanli skrite poti na Anski in Miklavški hrib. Tako smo lahko že pred 35 leti v Celju, s podporo Mestne občine Celje zaradi posluha župna gospoda Stepišnika in Ing gradb. Jožeta Smodile pričeli z načrtovanjem srčne poti. Poimenovali smo jo Srčna Trim pot.

Na poti
SRČNA TRIM POT je zgrajena v letu dni. Pred tem smo v naravi na predvideni poti opravili potrebne meritve. Meritve so izvedli bolniki, ki so predhodno opravili v kardiolškem dispanzerju tudi obremenitveno testiranje. Test je izveden po Bruceovem protokolu, določena je aerobna zmogljivost in frekvenca srca med obremenitvijo. Razporejeni so v skupine po 10 bolnikov. Vsaka skupina je bila v svojem NYHA razredu. Nato so prehodili pot označeno na terenu, izmeril se je čas potreben za hojo v posamezni etapi in frekvenca srca konec vsake etape. Pot vsebuje 9 odsekov in koncu vsakega je tudi klop, ki omogoča počitek , na posameznih mestih ob poti so postavljena različna orodja za dodatno razgibanje in pridobivanje moči.
Vaje na drogu
To delo se je tako izvedlo za celotno pot z vsemi skupinami, z vsemi bolniki. Da se je to opravilo je bilo potrebnega veliko entuziazma. Danes ob podpori moderne tehnologije bi bilo to lažje, a je težje dobiti zadostno število prostovoljcev. Pot se je nato urejala celo leto, sledila je svečana otvoritev in sprehodi po srčni poti so ponovno osmislili lepe poti in razglede na Celje. Rekrecijo in hojo po tej poti priporočamo zdravim a tudi bolnikom, ki imajo težjo sapo ob manjšem naporu (NYHA III), bolnikom s težko sapo ob večjih naporih(NYHA II) in bolnikom brez težav ob naporu (NYHA I).